Cách xem lại các hoạt động trong một quy trình công việc (workflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để xem lại các hoạt động trong một quy trình công việc thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (workflow)

Bước 2: Chọn quy trình công việc cần xem lại lịch sử hoạt động

Bước 3: Ở thanh công cụ bên phải chọn Hoạt độngđể xem báo cáo chi tiết

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 19

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một khung thời gian làm việc để tính hạn hoàn thành cho quy trình công việc (workflow)
Bài tiếp: Cách xem báo cáo tổng quan chung của các quy trình công việc workflow trên web