Cách xem hoạt động trong dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Vào dự án cần xem lại hoạt động

Bước 2: Chọn “Hoạt động” ở thanh menu bên phải màn hình

  • Toàn bộ các hoạt động liên quan đến dự án sẽ được ghi nhận lại trong hoạt động này (Thay đổi, cập nhật, sửa, xoá…)
  • Có thể tùy chỉnh thời gian để xem lại hoạt động của bộ lọc tương ứng
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 49

Cùng Topics

Bài trước: Cách trao đổi, tương tác trong dự án – Mobile
Bài tiếp: Cách đính kèm tài liệu dùng chung cho dự án