Cách xem các trao đổi trong một quy trình công việc (workflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để xem tất cả trao đổi trong một quy trình công việc thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn quy trình công việc muốn xem các trao đổi

Bước 3: Ở thanh công cụ bên phải chọn Trao đổi để xem báo cáo chi tiết

Tại đây bạn sẽ xem được tất cả các trao đổi trong quy trình công việc. Với mỗi trao đổi sẽ cung cấp cho bạn thông tin trao đổi đó được gửi từ nhiệm vụ nào.

Như vậy, bạn không cần phải vào từng nhiệm vụ để xem các trao đổi của nhân viên.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 27

Cùng Topics

Bài trước: Cách đính kèm file tài liệu lên một nhiệm vụ (workflow)
Bài tiếp: Cách theo dõi trạng thái của các nhiệm vụ trong quy trình (workflow)