Cách xem các công việc được gán là người theo dõi (web và mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  • Cách xem các công việc được gán là người theo dõi trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Tại giao diện Danh sách công việc –> chọn Công việc theo dõi 

Giúp bạn theo dõi và quản lý các công việc mà người khác thực hiện và mình là người theo dõi, giám sát.  

Bạn sử dụng bộ lọc sẽ theo dõi được tình hình các công việc

Từ đó đưa ra các chính sách điều chỉnh, các nhắc nhở kịp thời nhất

  • Cách theo dõi công việc tôi theo dõi trên mobile

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm –> chọn Công việc

Bước 2: Chọn sang tab Tôi theo dõi để xem các công việc người khác thực hiện và mình là người theo dõi

Bên dưới có các bộ lọc để bạn có thể lọc tìm công việc theo trạng thái hoặc theo thời gian

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 47

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách thêm mới công việc lặp lại bằng file excel trên phần mềm FastWork