Cách xem báo cáo tổng quan của 1 quy trình công việc (workflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để xem báo cáo tổng quan của một quy trình công việc thực hiện như sau: 

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (workflow)

Bước 2: Chọn quy trình cần xem báo cáo

Bước 3: Ở thanh công cụ bên phải chọn Dashboard để xem báo cáo chi tiết

Tại giao diện Dashboard sẽ có các thông tin:

  • Tổng số nhiệm vụ trong quy trình
  • Số giai đoạn trong quy trình
  • Tổng số lượng công việc
  • Tổng số trao đổi
  • Các thành viên trong quy trình công việc
  • Thống kê số lượng nhiệm vụ theo từng giai đoạn
  • Thống kê số lượng nhiệm vụ theo từng thành viên
  • Thống kê thời gian thực hiện trung bình của nhiệm vụ
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem báo cáo tổng quan chung của các quy trình công việc workflow trên web
Bài tiếp: Cách theo dõi trạng thái của các nhiệm vụ trong quy trình (workflow)