Cách xem báo cáo tổng hợp số công theo từng địa điểm làm việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Nếu bạn có nhu cầu xuất ra dữ liệu số công theo từng địa điểm làm việc để tính lương cho nhân viên. Bạn thao tác như sau:

Từ menu HRM –> chọn Báo cáo chấm công –> chọn Báo cáo tổng hợp công theo ca 

Ở phần Địa điểm chấm công chọn địa điểm cần xem dữ liệu

Để xuất dữ liệu bạn chọn Xuất excel

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 102

Cùng Topics

Bài trước: Cách nhập dữ liệu chấm công từ máy chấm công vân tay lên phần mềm Fastwork
Bài tiếp: Cách xem báo cáo thống kê số lượng nhân viên làm việc theo từng ca làm việc