Cách xem báo cáo thống kê số lượng nhân viên làm việc theo từng ca làm việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Trong trường hợp bạn muốn thống kê ra số lượng nhân viên làm việc trong từng ca làm việc theo từng ngày, từng tuần, từng tháng để tính toán phần ăn cho nhân viên, phân bổ nhân lực làm việc cho phù hợp, bạn làm như sau:

Từ menu HRM –> Chọn Báo cáo chấm công –> chọn Thống kê nhân viên làm theo ca

Từ giao diện thống kê số lượng nhân viên theo ca –> Chọn khoảng thời gian cần xem dữ liệu sau đó chọn Tìm kiếm

Muốn xuất dữ liệu ra file excel, từ phần Tiện ích bạn chọn Xuất excel

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 486

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem báo cáo tổng hợp số công theo từng địa điểm làm việc
Bài tiếp: Cách hướng dẫn cá nhân theo dõi bảng chấm công trên điện thoại