Cách xem báo cáo giám sát viếng thăm trong công việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Cách xem báo cáo giám sát viếng thăm trong công việc

Bước 1: Chọn WORK => Chọn Báo cáo giám sát công việc => Báo cáo giám sát viếng thăm


Bước 2: Lựa chọn bộ phận cẩn xem, chọn ngày tháng, rồi nhấn tìm kiếm để ra kết quả

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 18

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi công việc theo các dạng view: Danh sách, nguồn lực, tiến độ (Gantt), Board (Kanban)
Bài tiếp: Cách theo dõi công việc của tôi (Web và mobile)