Cách xem báo cáo giám sát viếng thăm trong công việc và xuất báo cáo ra file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để xem chi tiết các hoạt động check in/check out của nhân viên trong từng công việc có gắn Khách hàng, địa điểm làm việc, thực hiện như sau:

  • Cách xem báo cáo giám sát viếng thăm 

Bước 1: Từ menu WORK –>  Chọn Báo cáo giám sát công việc –> chọn Báo cáo giám sát công việc


Bước 2: Lựa chọn nhân viên/bộ phận, thời gian cần xem báo cáo

Bước 3: Thực hiện ấn nút Tìm kiếm để tìm kiếm dữ liệu

  • Cách xuất dữ liệu báo cáo ra file excel

Từ giao diện báo cáo giám sát công việc –> sau khi đã hiển thị các dữ liệu cần xem chi tiết –> chọn Xuất excel để xuất dữ liệu về file excel

Chọn thư mục lưu trữ, đặt tên file và chọn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 115

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi công việc theo các dạng view: Danh sách, nguồn lực, tiến độ (Gantt), Board (Kanban)
Bài tiếp: Cách xem báo cáo công việc trên phần mềm và xuất báo cáo ra file excel