Cách xem báo cáo công việc trên phần mềm và xuất báo cáo ra file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  • Cách xem báo cáo công việc trên phần mềm

Bước 1: Từ menu Work –> chọn Báo cáo giám sát công việc –> chọn Báo cáo công việc

Bước 2: Ở đây bạn có thể tùy chỉnh các trường thông tin cần xem dữ liệu. Chọn Tùy chỉnh –> lựa chọn các trường thông tin cần hiển thị

Bước 3: Chọn bộ phận, thời gian, lựa chọn các trường thông tin cần xem rồi nhấn Tìm kiếm

  • Cách xuất dữ liệu báo cáo ra file excel

Sau khi phần mềm hiển thị các thông tin báo cáo cần xem,để xuất dữ liệu bạn chọn nút Xuất dữ liệu

Chọn các trường thông tin cần xuất ra excel –> chọn Xuất dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 458

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem báo cáo giám sát viếng thăm trong công việc và xuất báo cáo ra file excel
Bài tiếp: Cách thêm mới một công việc hiện trường (web và mobile)