Cách xem ảnh chấm công hàng ngày

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu HRM chọn Bảng chấm công

Bước 2 : Tìm tên nhân viên và ngày muốn xem dữ liệu ảnh chấm công

Bước 3 : Chọn ngày cần xem dữ liệu –> chọn sang tab Chấm công để xem hình ảnh chấm công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 20

Cùng Topics

Bài trước: Cách hướng dẫn cá nhân theo dõi bảng chấm công trên điện thoại
Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu số công theo từng ca làm việc của nhân viên về file excel