Cách xem ảnh chấm công hàng ngày

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Bảng chấm công

Bước 2: Tìm tên nhân viên và ngày muốn xem dữ liệu ảnh chấm công

Bước 3: Chọn tab Chấm công để xem hình ảnh chấm công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 233

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu số công theo từng ca làm việc của nhân viên về file excel