Cách tuỳ chỉnh ẩn/hiện các cột thông tin trong bảng công

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút


Trong Bảng quản lý chấm công, FastWork thể hiện rất nhiều trường thông tin. Có những trường thông tin cần thiết với tổ chức này, nhưng không quan trọng với tổ chức khác. Vì vậy FastWork cho phép mỗi cá nhân được tuỳ chỉnh việc ẩn/hiển cột dữ liệu trong bảng công nhằm thuận tiện trong việc theo dõi.

Thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ Chọn Bảng chấm công

Bước 2: Chọn Cấu hình ⇒ Hiển thị bảng tuỳ chọn

  • Tick chọn vào những trường muốn hiển thị
  • Sau đó chọn Lưu cấu hình
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 82

Cùng Topics

Bài trước: Ý nghĩa của nút Chốt và Tính lại Bảng công
Bài tiếp: Cách theo dõi báo cáo đi muộn về sớm chi tiết theo từng hoạt động chấm công vào ra của nhân viên