Cách trao đổi trong yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần trao đổi

Bước 3: Chọn tab Trao đổi ⇒ nhập thông tin cần trao đổi, muốn gửi thông báo đến ai cần @+tên ⇒ chọn Gửi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Cách đính kèm tài liệu vào yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thêm ghi chú trong yêu cầu hỗ trợ