Cách trao đổi trong quy trình hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn quy trình hỗ trợ cần trao đổi ⇒ chọn Trao đổi trong thanh menu bên phải màn hình

Bước 3: Nhập nội dung trao đổi và nhấn @tên thành viên nhận trao đổi.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất excel yêu cầu hỗ trợ trong quy trình hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thêm người theo dõi vào yêu cầu hỗ trợ