Cách trao đổi trên một công việc (Web và mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  • Cách gửi trao đổi trong một công việc trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần gửi trao đổi, thảo luận

 Bước 3: Nhập thông tin vào phần trao đổi và nhấn gửi

Để thực hiện gửi thông báo cụ thể cho một người nào đó thực hiện @gán tên người cần trao đổi.

Nếu muốn gửi thông báo cho tất cả những người liên quan trong công việc thực hiện @Tất cả để trao đổi

 Sau khi nhập xong nội dung –> Chọn Gửi để gửi nội dung trao đổi

Lưu ý: Bạn cũng có thể thực hiện đính kèm file tài liệu, hình ảnh, link liên kết trong một nội dung trao đổi

  • Cách gửi trao đổi trong một công việc trên mobile

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm –> chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần thực hiện trao đổi

Bước 3: Nhập thông tin vào phần trao đổi và nhấn vào icon gửi

Thao tác thực hiện gửi trao đổi tương tự như trên web

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 55

Cùng Topics

Bài trước: Cách thực hiện một công việc tại khách hàng (check in/check out, báo cáo kết quả)
Bài tiếp: Cách thêm/thay đổi thời gian thực hiện công việc (Web và Mobile)