Cách trao đổi nhanh trên nhiều cơ hội khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện trao đổi trên nhiều cơ hội khách hàng bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Từ giao diện quản lý cơ hội khách hàng, tích chọn các cơ hội cần thực hiện trao đổi –> chọn trao đổi

Bước 2: Nhấn @+ tên người nhận và nhập nội dung trao đổi.
Bấm gửi để gửi nội dung

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 29

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán nhanh người phụ trách trên nhiều cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách cập nhật nhanh trạng thái, tình trạng bước xử lý, mức ưu tiên cơ hội khách hàng trên lưới