Cách trao đổi, bình luận trên công việc theo quy trình

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Đối với việc trao đổi công việc chung của nhóm, thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Chọn quy trình muốn trao đổi công việc =>> Bấm mục Trao đổi ở thanh bên phải

Bước 2: Nhập nội dung muốn trao đổi, @Tag-tên để thành viên đó nhận được thông báo.

  • Có thể tag tên hết tất cả thành viên có trong nhóm bằng @Tất cả
  • Có thể đính kèm file từ máy tính trong phần trao đổi.

Đối với việc trao đổi riêng trên từng công việc, thực hiện thao tác như sau:

TRÊN WEB

Bước 1: Từ quy trình công việc =>> Chọn dạng hiển thị Board =>> Chọn 1 công việc muốn trao đổi

 Bước 2: Nhập nội dung muốn trao đổi, có thể @tag-tên để người được đề cập nhận được thông báo, có thể đính kèm file trong phần trao đổi =>> Sau đó bấm Gửi.

TRÊN MOBILE

Bước 1: Chọn tab Công việc

Bước 2: Chọn 1 công việc trong quy trình muốn trao đổi

Bước 3: Nhập nội dung muốn trao đổi công việc =>> Sau khi xong bấm biểu tượng mũi tên để gửi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 30

Cùng Topics

Bài trước: Cách chuyển bước thực hiện cho công việc trên dạng bảng Kanban
Bài tiếp: Cách cập nhật tiến độ cho bước thực hiện (Web và Mobile)