Cách tra cứu, theo dõi bảng chấm công của một nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE →  Bảng chấm công.

Bước 2 : Nhập tìm kiếm nhân viên cần theo dõi bảng công

Bước 4: Click vào tên nhân viên để xem bảng chấm công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 17

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi lại bảng chấm công của các tháng trước
Bài tiếp: Cách theo dõi bảng chấm công chi tiết theo nhân viên