Cách tìm liên hệ theo trạng thái

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Liên hệ (Contacts)

Bước 2: Từ giao diện chọn Trạng thái cần tìm

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách thêm mới một liên hệ