Cách tìm liên hệ theo nguồn liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM chọn Quản lý liên hệ .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Nguồn liên kết, chọn nguồn liên kết muốn tìm .

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 3

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm liên hệ theo loại liên hệ
Bài tiếp: Cách tìm liên hệ theo khu vực