Cách tìm kiếm thông tin một phiếu thu, phiếu chi trên hệ thống

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Điền thông tin tìm kiếm vào ô tim kiếm =>> Bấm vào hình kính lúp hoặc ấn phím Enter để phần mềm bắt đầu tìm cho mình

Bạn cũng có thể kết hợp các bộ lọc bên dưới để lọc các phiếu theo mong muốn

  • Loại Phiếu: Phiếu thu/chi
  • Loại thu/chi: theo danh mục các loại phiếu thu/chi mà mình đã cấu hình
  • Trạng thái: Chờ duyệt/Đã duyệt
  • Khách hàng/Hợp đồng/Dự án/Cơ hội bán hàng: Theo các module trong Work và CRM
  • Nhà cung cấp: theo danh mục đã cấu hình
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 77

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất danh sách các phiếu thu, phiếu chi trong một quỹ ra file excel
Bài tiếp: Cách theo dõi phiếu thu,phiếu chi trong một quỹ trên web