Cách tìm kiếm hợp đồng tôi phụ trách

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn Quản lý hợp đồng sao đó kích chọn “theo dõi thực hiện”

Bước 2: Để xem danh sách những hợp đồng mình phụ trách, ấn chọn “Tôi phụ trách” để phần mềm hiển thị danh sách các hợp đồng do mình phụ trách

  • Có thể lọc Hợp đồng hết hiệu lực theo thời gian
  • Hết hiệu lực tháng này
  • Hết hiệu lực tháng sau
  • Hết hiệu lực quý này
  • Hết hiệu lực quý sau
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình tự động cảnh báo, cập nhật thông tin, thông báo theo dõi hợp đồng
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng tôi theo dõi