Cách tìm kiếm hợp đồng theo trạng thái xử lý

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM -> Hợp đồng -> Theo dõi thực hiện

Bước 2: Để xem danh sách những hợp đồng theo trạng thái Chưa thực hiện, kích chọn bộ lọc hiển thị các hợp đồng thuốc loại hợp đồng đang ở trạng thái Chưa thực hiện

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 16

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập bên A, bên B trong hợp đồng
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng theo loại hợp đồng