Cách tìm kiếm hợp đồng theo trạng thái hiệu lực

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sau đó kích chọn “Quản lý”

Bước 2: Chọn “Trạng thái hiệu lực” – chọn các tình trạng thực hiện: “Hết hiệu lực”, “còn hiệu lực” để phần mềm lọc các hợp đồng ở trạng thái tương ứng đã chọn.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng hết hiệu lực nhưng chưa thanh lý
Bài tiếp: Cách thiết lập danh mục hợp đồng