Cách tìm kiếm hợp đồng theo tình trạng xuất hóa đơn

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sao đó kích chọn “Quản lý”

Bước 2: Chọn “Tình trang xuất hóa đơn” – chọn các tình trạng thanh toán: “Chưa xuất hóa đơn”, “đã xuất hóa đơn” để phần mềm lọc các hợp đồng ở trạng thái tương ứng đã chọn.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng theo tình trạng thanh toán
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng theo tình trạng thực hiện