Cách tìm kiếm hợp đồng theo tình trạng thực hiện

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sau đó kích chọn “Quản lý”

Bước 2: Chọn “Tình trang thực hiện” – chọn các tình trạng thực hiện: “Chưa thực hiện”, “đang thực hiện”, “đã thực hiện” để phần mềm lọc các hợp đồng ở trạng thái tương ứng đã chọn.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 17

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới hợp đồng từ file excel