Cách tìm kiếm hợp đồng theo tình trạng thanh toán

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sau đó kích chọn “Quản lý”

Bước 2: Chọn “Tình trang thanh toán” – chọn các tình trạng thanh toán: “Chưa thanh toán”, “đã tạm ứng”, “đã thanh toán” để phần mềm lọc các hợp đồng ở trạng thái tương ứng đã chọn

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi Cảnh báo hợp đồng
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng chưa có ngày hết hiệu lực