Cách tìm kiếm hợp đồng theo loại hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM -> Hợp đồng -> Theo dõi thực hiện

Bước 2: Để xem danh sách những hợp đồng theo Loại hợp đồng, chọn loại hợp đồng rồi chọn tên loại hợp đồng, phầm mềm sẽ tự hiển thị các hợp đồng thuốc loại hợp đồng đã chọn

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 138

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng theo trạng thái xử lý
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng theo nhân viên kinh doanh