Cách tìm kiếm hợp đồng đã thanh lý nhưng chưa thanh toán

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn Quản lý hợp đồng sau đó kích chọn “Cảnh báo”

Bước 2: Chọn “Thanh lý chưa thanh toán” – phần mềm sẽ tự lọc các hợp đồng đã thanh lý nhưng chưa thanh toán

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 17

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng chưa có bản cứng
Bài tiếp: Cách theo dõi hợp đồng theo thời hạn hết hiệu lực