Cách tìm kiếm hợp đồng chưa có người phụ trách

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM-> Hợp đồng -> Theo dõi thực hiện

Bước 2: Để xem danh sách những hợp đồng chưa có người phụ trách , ấn chọn “Chưa có người phụ trách” để phần mềm hiển thị danh sách các hợp đồng chưa có người phụ trách

Lưu ý: Có thể lọc Hợp đồng hết hiệu lực theo thời gian

  • Hết hiệu lực tháng này
  • Hết hiệu lực tháng sau
  • Hết hiệu lực quý này
  • Hết hiệu lực quý sau
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 11

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng theo nhân viên kinh doanh
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng tôi theo dõi