Cách tìm kiếm hợp đồng chưa có ngày hết hiệu lực

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sau đó kích chọn “Cảnh báo”

Bước 2: Chọn “Chưa có ngày hết hiệu lực” – phần mềm sẽ tự lọc các hợp đồng chưa có ngày hết hiệu lực

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng theo tình trạng thanh toán
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng đã thanh toán nhưng chưa xuất hóa đơn