Cách tìm kiếm hợp đồng chưa có bản cứng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn Quản lý hợp đồng sao đó kích chọn “Cảnh báo”

Bước 2: Chọn “Chưa có bản cứng” – phần mềm sẽ tự lọc các hợp đồng chưa có bản cứng

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng chưa có ngày hiệu lực
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng đã thanh lý nhưng chưa thanh toán