Cách tìm kiếm đơn chấm công trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Vào Office – Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn Tab theo tên đơn từ mình cần tìm

Bước 3: Nếu muốn lọc theo thời gian : Chọn bộ lọc thời gian ở phía trên

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 11

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình tính công làm thêm, tăng ca cho các ngày nghỉ lễ có đơn từ làm thêm, tăng ca
Bài tiếp: Cách cấu hình mẫu in cho từng loại đơn chấm công