Cách tích hợp Lead từ LadiPage về FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

1. Điều kiện

  • Đã và đang sử dụng tính năng quản lý cơ hội khách hàng trên FastWork. Đã cấu hình, cài đặt đầy đủ các danh mục của tính năng
  • Đang sử dụng ladipage để chạy quảng cáo và đã cấu hình thiết lập Form thu thập lead từ Ladipage: Hướng dẫn thiết lập Form thu thập ladipage

2. Hướng dẫn tích hợp

Bước 1: Chọn biểu mẫu thu thập cần tích hợp về FastWork

Bước 2: Chọn POPUP để tích hợp dữ liệu của form đăng ký về FastWork (1 biểu mẫu có thể có nhiều popup, Bạn chọn popup cần tích hợp)

Bước 3: Tại Popup chọn Lưu data

Bước 4: Sau khi thực hiện Lưu data giao diện “Cấu hình Form” xuất hiện, Tại Cấu hình kênh lưu trữ, bạn chọn Chi tiết

  • Giao diện chi tiết xuất hiện bạn thực hiện các thao tác sau:

4.1. Chọn Thêm tài khoản liên kết mới

4.2. Chọn Mũi tên mở rộng, chọn API 

4.3. Chọn Thêm mới, một cửa sổ liên kết xuất hiện

Bạn thực hiện nhập 1 số thông tin như sau:

4.4. Chọn Xong, tiệp tục chọn Cập nhật để hoàn tất thiết lập

Bước 5: Chọn Xuất bản, Chọn Lưu

Bước 6: Chọn Xuất bản, Chọn Xuất bản để hoàn tất

Như vậy tất cả các Lead thu thập được từ Popup của bạn dữ liệu đã có thể đổ vêc FastWork

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 214

Cùng Topics

Bài trước: Cách tích hợp Lead từ Website về FastWork
Bài tiếp: Hướng dẫn sử dụng UTM để theo dõi hiệu quả chiến dịch Marketing