Cách tích hợp lead từ Facebook Lead Ads với FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút
Trong bài viết này

1. Điều kiện

  • Đã và đang sử dụng tính năng quản lý cơ hội khách hàng trên FastWork. Đã cấu hình, cài đặt đầy đủ các danh mục của tính năng
  • Đã tạo mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chạy Lead Facebook: Hướng dẫn chạy FACEBOOK LEAD ADS
  • Đã có tài khoản Zappier (Dùng để kết nối khách hàng tiềm năng đã đăng ký trên Facebook về FastWork):  Hướng dẫn đăng ký Zapier

2. Hướng dẫn tích hợp

Bước 1: Chon Make a Zap để tạo 1 kết nối mới.

Bước 2: Chọn ứng dụng cần kết nối là Facebook lead ads

Bước 3: Chọn Continue để tiếp tục.

Bước 4: Chọn tài khoản Facebook bạn cần tích hợp.

Bước 5: Chọn Page và Form đã tạo tại page.

Bước 6: Chọn Test & Continue để tiếp tục

Bước 7: Tại giai diện Choose app, gõ tìm và chọn FasWork

Bước 8: Chọn Continue để tiếp tục.

Bước 9: Chọn Sign in to FastWork để kết nối đến FastWork

Bước 10: Thực hiện nhập mã Token đã tạo trên phần mềm (Hướng dẫn tạo token)

Bước 11: Chọn Continue để tiếp tục.

Bước 12: Thực hiện ánh xạ các trường của Form Facebook Lead với FastWork Lead và chọn Continue để tiếp tục

Bước 13: chọn Test & Continue để tiếp tục.

Bước 14: Bật ON để thực hiện kết nối

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 166

Cùng Topics

Bài trước: Cách nhập dữ liệu từ file excel trong CHKH
Bài tiếp: Cách tích hợp Lead từ Website về FastWork