Cách thực hiện tạo phiếu mua trong dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Trên WEB

Bước 1: Truy cập Work –> Dự án Xây dựng –> Chọn quản lý vật liệu => Chọn phiếu kho

Bước 2: Tại giao diện quản lý vật liệu chọn phiếu mua –> Tạo mới phiếu mua

Bước 3: Điền thông tin trong phiếu mua ( Có thể nhập dữ liệu bằng file excel mẫu) và bấm Lưu

Trên APP

Bước 1: Đăng nhập và tính năng Xây Dựng –> Chọn Dự án đang thực hiện

Bước 2: Tại giao diện dự án chọn Thêm Phiếu hoặc vào trong chi tiết công việc vào phần vật liệu để kiểm tra các phiếu đã lập trước khi tạo phiếu mới

Bước 3: Thực hiện khai báo các thông tin trong phiếu và bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 139

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo phiếu nhập trong dự án xây dựng