Cách thực hiện một công việc tại khách hàng (check in/check out, báo cáo kết quả)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện check in/check out tại một công việc có gắn thông tin Khách hàng thực hiện như sau:

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm –> chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc thực hiện

Bước 3: Chọn chữ check in để thực hiện khai báo khi vào Khách hàng

Bước 4: Chụp ảnh công việc, biểu mẫu (nếu có)

Thực hiện xong công việc thực hiện Cập nhật tiến độ công việc bằng cách click vào vòng tròn 0% ở góc trên bên phải

Bước 5: Sau khi kết thúc công việc rời Khách hàng thực hiện chọn chữ Checkout để khai báo thời gian ra

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 261

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm/thay đổi người thực hiện vào công việc (web và mobile)
Bài tiếp: Cách trao đổi trên một công việc (Web và mobile)