Cách thực hiện bổ sung phân ca làm việc cho nhân viên từ bảng phân ca

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  • Tính năng này hỗ trợ người quản lý điều chỉnh lại bảng phân ca làm việc cho nhân viên để cân đối lại số lượng nhân viên làm việc trong 1 ngày hay trong 1 thời điểm từ bảng phân ca.
  • Bổ sung thêm ca làm việc cho nhân viên đối với những ngày chưa được phân ca trước đó.

Lưu ý: Chỉ thực hiện được việc điều chỉnh trên bảng phân ca làm việc cho nhân viên với những ngày chưa có hoạt động chấm công hoặc chưa có đơn từ đã được duyệt.

Cách thực hiện:

Bước 1: Từ menu HRM chọn –> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

Bước 2:  Trong mục Cấu hình chọn Bảng phân ca

Bước 3: Click vào ngày cần điều chỉnh/bổ sung phân ca

Bước 4: Chọn ca làm việc tương ứng sau đó Lưu lại

  • Chọn ca làm việc trong ca chính cho nhân viên
  • Chọn ca làm việc tăng ca cho nhân viên
  • Nhấn dấu (+) để thêm ca tăng
  • Nhấn Lưu để hoàn tất

Bước 5: Kiểm tra lại dữ liệu đã bổ sung. Với các ngày đã được cập nhật trên bảng phân ca đã có thêm ký hiệu ca đã được phân 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 576

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân bổ sung ca làm việc cho nhân viên bằng file excel từ bảng phân ca
Bài tiếp: Quy trình phân ca làm việc cho một 1 nhân viên