Cách thu hồi một tài sản đã giao cho nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính của Fastwork chọn Office ➝ Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn danh mục Tất cả tài sản sau đó chọn tài sản cần thay đổi

Bước 3: Chọn Tiện ích => Chọn Thu hồi

Bước 4: Điền đầy đủ trường thông tin cần thiết chọn Thu hồi

Sau khi thu hồi sẽ hiển thị lịch sự cấp phát thu hồi và tài sản sẽ về trạng thái chưa có người sử dụng

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấp phát một tài sản cho nhân viên
Bài tiếp: Cách chuyển tiếp tài sản từ nhân viên này sang nhân viên khác quản lý