Cách thiết lập trong kế hoạch chăm sóc khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện chăm sóc khách hàng-> Chọn tab Thiết lập 

Tại đây sau khi thiết lập các trường thông tin sau thực hiện bấm Lưu thay đổi để lưu những cấu hình mới nhất đã chỉnh sửa 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình check-in check-out trong kế hoạch chăm sóc khách hàng
Bài tiếp: Cách thêm người phụ trách vào kế hoạch chăm sóc khách hàng