Cách thiết lập trạng thái

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2 : Chọn Danh mục -> chọn Khách hàng

Bước 3 : Chọn Trạng thái  -> chọn Thêm mới

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn tất

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập quy mô
Bài tiếp: Hướng dẫn thiết lập danh mục liên hệ