Cách thiết lập tính phép cho đơn công tác vào ngày nghỉ , ngày lễ .

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Vì sao phải thiết lập tính phép cho đơn công tác vào ngày nghỉ, ngày lễ ?

Vì khi thiết lập tính phép cho đơn công tác vào ngày nghỉ, ngày lễ thì nhân viên sẽ được cộng phép vào ngày đó.

Cách thiết lập :

Bước 1: Tại menu HRM ⟶  “Quản trị phân hệ HRM+

 Bước 2 : Chọn Quản lý phép 

  • Chọn Phép năm đã tạo để điều chỉnh
  • Chọn thêm mới nếu chưa tạo Cấu hình phép năm

Bước 4 : Tích chọn vào Cộng thêm ngày phép đối với ngày đi công tác là ngày nghỉ, ngày lễ

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 231

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập quy định ứng phép
Bài tiếp: Phân quyền cho một người dùng có thể điều chỉnh bảng phép