CÁCH THIẾT LẬP THÔNG TIN TRONG DỰ ÁN QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Tích chọn dự án vừa mới tạo xong chọn mục thiết lập ( Chỉ hiển thị với quản trị dự án)

Bước 2: Trong mục thiết lập sẽ thiết lập các thông tin trong dự án, thêm mới các thành viên, người theo dõi, thiết lập các giai đoạn, lịch làm việc ( để đo thời gian hết hạn của công việc)

  1. Chế độ hiển thị : Nội bộ, Công khai, Riêng tư
  2. Chế độ zoom cho Gantt: Hiển thị các công việc theo định dạng tháng, ngày, tuần, tháng, quý, năm
  3. Tình trạng: Thiết lập tình trạng của dự án
  4. Cập nhật tiến độ: Thiết lập cập nhật tự động tiến độ dự án theo ngân sách, điểm, số lượng công việc
  5. Thời gian thực hiện công việc phải nằm trong khung thời gian hạng mục
  6. Gán khách hàng
  7. Ngân sách: Ngân sách được cung cấp để thực hiện dự án
  8. Qũy sử dụng: Sử dụng tính năng thu chi nội bộ các phiếu thu chi sẽ được tính toán vào cho quỹ nào
  9. Nhóm dự án: Dự án này thuộc nhóm nào

Bước 3: Thiết lập các thông tin ở các mục thành viên, người theo dõi, giai đoạn tương tự

Bước 4: Sau khi thiết lập các thông tin trong dự án xong bấm lưu thay đổi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 29

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập cấu hình phiếu trong dự án xây dựng