Cách thiết lập Quỹ trong Cơ hội bán hàng và Tạo Phiếu Thu/chi từ Deals

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Cơ hội bán hàng là Quy trình giúp Sale biết được các bước để bán được 1 sản phẩm cho 1 khách hàng. Trong Cơ hội bán hàng, sẽ có phần Quản lý các hoạt động Thu/chi trên từng Cơ hội (Deal). Ví dụ: Chi tiền tiếp khách, chi phí công tác, Trích tiền hoa hồng…. từ đó tính toán được khoản doanh thu mình có thể nhận được

I. CẤU HÌNH QUỸ CHO CƠ HỘI BÁN HÀNG

Bước 1: Từ CRM >> Chọn Cơ hội bán hàng (Deals)

Bước 2: Chọn quy trình Cần Cấu hình >> Chọn Thiết lập

Bước 3: Chọn Quỹ sử dụng; Tick vào Hạch toán kinh doanh >> Sau đó bấm Lưu

II. THÊM PHIẾU THU/CHI

Bước 1: Từ 1 quy trình Cơ hội bán hàng (Deals) >> Chọn Deal cần tạo phiếu Thu/chi 

Bước 2: Chọn Tab Thu Chi >> Lập Phiếu Thu/Chi tương ứng

Bước 3: Điền các thông tin theo Bảng >> Lưu và đóng hoặc Lưu và thêm tiếp

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 110

Cùng Topics

Bài trước: Tổng quan về mô hình quản lý thu chi nội bộ trên phần mềm Fastwork
Bài tiếp: Hướng dẫn bổ sung người dùng vào quỹ