Cách thiết lập quy định ứng phép

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Vì sao phải thiết lập quy định ứng phép .

Vì khi thiết lập quy định ứng phép thì nhân viên đã dùng hết phép trong tháng có thể ứng được phép của năm đó .

Cách thiết lập :

Bước 1: Tại menu OFFICE ⟶  “Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Chọn Quản lý phép

  • Chọn vào cấu hình phép có sẵn 
  • Hoặc Tạo mới

Bước 3: Quy định ứng phép

  • Tích chọn có hoặc không cho phép ứng phép.
    • Cho phép ứng số phép còn lại trong năm.
    • Tùy chỉnh số phép được ứng: điền số quy định
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 3

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập quy định tính phép thâm niên
Bài tiếp: Cách thiết lập tính phép cho đơn công tác vào ngày nghỉ , ngày lễ .