Cách thiết lập quy định tính phép thâm niên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Vì sao phải thiết lập quy định tính phép thâm niên .

Vì khi thiết lập quy định tính phép thâm niên thì những người có thâm niên sẽ được hưởng thêm ngày phép .

Cách thiết lập :

Bước 1: Tại menu HRM ⟶  “Quản trị phân hệ HRM+

 Bước 2 : Chọn Quản lý phép

  • Chọn Cấu hình đã có sẵn
  • Hoặc Thêm mới

Bước 3 : Nhập thông tin cho Cách tính phép thâm niên .

Ngày bắt đầu tính thâm niên

+ Ngày bắt đầu làm việc: tính phép thâm niên dựa vào ngày bắt đầu làm việc được khai báo trong thông tin công việc ở phân hệ Nhân sự.

Hoặc Cập nhật ở Mục Phép năm.

Tình huống 1: Công ty theo quy định Cứ 5 năm làm việc liên tục thì được nghỉ thêm 01 ngày phép theo thâm niên. Lúc đó sẽ cấu hình như sau:

  • Cứ 5 năm thâm niên 1 phép

Tình huống 2: Công ty quy định Làm 5 năm trở lên thì cứ mỗi năm sẽ được thêm 1 phép. Cấu hình như sau:

  • Cứ 5 năm thâm niên 0 phép
  • Từ 5 năm trở lên được 1 phép
  • Tick vào ô: Tự động tăng 2,3,4… phép các năm tiếp theo
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 44

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập thời gian hưởng lũy kế phép của năm trước
Bài tiếp: Cách thiết lập quy định ứng phép