Cách thiết lập nhu cầu khách hàng .

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Cơ hội khách hàng .

Bước 4 : Chọn Nhu cầu, chọn thêm mới

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 26

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập tình trạng.
Bài tiếp: Thiết lập danh mục cơ hội khách hàng