Cách thiết lập người phụ trách trong hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Việc thiết lập người phụ trách trong hợp đồng hỗ trợ việc thêm mới hợp đồng được nhanh chóng, dễ dàng thao tác.
Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Quản trị phân hệ CRM

Bước 2: Chọn Cấu hình-> chọn menu Hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Chọn Người phụ trách -> chọn thêm mới để thêm mới người phụ trách hợp đồng theo quyền được phân

Bước 4: Chọn loại hợp đồng, vai trò, nhân viên tương ứng
Bấm lưu để thêm thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 28

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập Danh mục hợp đồng
Bài tiếp: Cách trao đổi trên hợp đồng