Cách thiết lập mức ưu tiên.

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Cơ hội khách hàng

Bước 4 : Chọn Mức ưu tiên, chọn Thêm mới

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 19

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục quốc gia .
Bài tiếp: Cách thiết lập bước xử lý .