Cách thiết lập một vòng tuyển dụng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ Menu HRM chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2 : Chọn Danh mục -> Quản lý tuyển dụng -> Vòng tuyển dụng

Bước 3 : Chọn Thêm -> Điền thông tin và ấn Lưu để thêm mới một vòng tuyển dụng

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 30

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi các hồ sơ ứng viên theo kết quả tuyển dụng
Bài tiếp: Cách phân quyền cho một người dùng có thể truy cập quản lý tuyển dụng